Каква е ситуацията в другите европейски страни, как си общуват държавните институции с неправителствените организации и хората с увреждания и колко “включени” са те в развитите политики за социално включване ще бъдат основните теми на конференцията, която ще се проведе на 15 февруари 2008 г. в град Банкя.

Център за независим живот – София е неправителствена организация, която от 10 години работи за правата на хората с увреждания, изразени във всички сфери на живота.

Вярна на този принцип на развитие в партньорство с още девет европейски страни, организацията ни реализира проект към създаване на тясно сътрудничество с държавни институции и агенции с цел осигуряване на достъп до организирани обучителни и стажантски програми и на квалифицирани хора с увреждания. В продължение на година бяха правени проучвания, провеждани работни срещи и представена информация за предимствата от осигуряването на достъп за участие на хората с увреждания в държавните стажове и обучения.