Много от тези, които живеят с физически и психически увреждания, се сблъскват с препятствия, които създават условия на живот, различни от тези на останалата част от населението, вариращи от затруднено транспортиране до липса на подкрепа, отхвърляне от пазара на труда. Според статистиката, публикувана от ООН, 15% от световното ни население са засегнати от увреждания.

Ето някои бързи факти, които илюстрират защо ООН смята хората с увреждания за „най-голямото малцинство в света“.

Над 1 милиард души имат някаква форма на увреждане.

Над 100 милиона са деца с увреждания.

50% от хората с увреждания не могат да си позволят здравни грижи.

80% от всички хора с увреждания живеят в развиващи се страни.

Децата с увреждания са почти четири пъти по-склонни да преживеят насилие, отколкото децата, които не са с увреждания.

Уврежданията са широкообхватни и всяко от тях представлява уникален набор от предизвикателства. От основно значение е интегрирането на всички хора с увреждания.

Както сочат социологическите доказателства в докладите на ООН, когато хората с увреждания са активни членове на своята общност, обществото се променя, получава своите ползи и просперира.

Джоуи Скарбъроу

Превод – Нина Жишева