Преди 10 години хора с увреждания се събраха и разработиха проект на закон за лична помощ и стартираха кампания за популяризиране на механизма лична помощ чрез изграждането на информационен сайт на кампнията. Той предоставяше достъп на българите с увреждания и техните семейства и приятели до различни материали и видеа, както и проследяваше развитието на кампанията за приемането на закон за лична помощ.

Сега сайтът претърпя промяна, за да дава възможност за преглед от всички видове интелигентни устройства (компютри, таблети, телефони), връзка с посетителите чрез нови интелигентни инструменти и възможност за развитието му в бъдеще с нови рубрики, материали и инструменти.

На сайтът ще намерите много нови материали – различни анализи на личната помощ в България, практически съвети към ползвателите и техните асистенти, както и онлайн чат за въпроси, коментари и всичко, което вълнува посетителите.

Не се стеснявайте, ами посетете сайта и сме сигурни, че ще ви е от полза. Приятно сърфиране!


Лого на Фонд Активни граждани

„Проектът “Независим живот чрез лична помощ” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9 566,51 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Независим живот чрез лична помощ” е “да повиши знанията и уменията на екипа на организацията за консултиране и овластяване на хората с увреждания, като се поставя акцент върху Закона за лична помощ”“.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за независим живот и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.