На 26-ти септември в хотел Анел, София, Център за независим живот проведе конференция на тема “Колко социални са социалните политики за хора с увреждания в България? От групов етикет към индивидуален подход и подкрепа за участие на всеки човек с увреждане”, на която двете главни теми бяха:

1. Състоянието на политиките по уврежданията и

2. Индивидуален подход при оценката на уврежданията и подкрепа за социално включване

На конференцията присъстваха представители на АСП, на АХУ, от администрацията на Президента, от НСОРБ (Националното сдружение на общините), от СУ Климент Охридски, от различни неправителствени организации, от Български адвокати за правата на човека, от ДБМ. Получихме поздравителни адреси от зам. министъра на МТСП, г-жа Д. Сачева, както и от министъра на здравеопазването, г-н П. Москов. Наши гости бяха и членове на борда на ЕНИЛ, както и членове на Младежката мрежа към ЕНИЛ, приятели от цялата страна.

Гостите ни от ЕНИЛ разказаха за успехите си в областта на социалните политики в Европа. Използвахме случая, за да кажем на висок глас какво трябва да се промени.