Първите носители на бастуни станаха г-н Тотю Младенов, г-жа Албена Атанасова и г-жа Йорданка Фандъкова.

На пресконференция днес /23 юли/ бе даден старта на кампанията „Системата куца!” срещу политиките с увреждания за хората с увреждания. Организаторите от Центъра за независим живот, заедно с хора в инвалидни колички споделиха пред граждани, симпатизанти и журналисти  защо според тях политиката в България е инвалид, дискриминиращ хората с увреждания.

Г-жа Капка Панайотова, представляваща и Европейската мрежа за независим живот посочи, че кампанията ще вади на светло всички факти, които елиминират от живота хората с увреждания. На прицел ще бъдат достъпността на средата, борбата за приобщаващо образование на децата, необходимостта от достоен и независим живот и работа на хората с увреждания у нас.

Акцент в събитието бе представянето на доклад за дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ), създаден в партньорство от Център за модерна политика, Български хелзинкски комитет и Български център за нестопанско право. Резюме на доклада и препоръките на екипа анализатори може намерите тук и тук. НСИХУ е структура, която би трябвало да гарантира гражданският диалог с управляващите и да подпомага провеждането на ефективни политики за интеграция на хората с увреждания под шапката на Министерски съвет. Докладът-анализ за работата му е част от проекта „Прозрачност за подобряване на политиките – участие на хората с увреждания в политическия процес”, финансиран от Тръста за развитие на гражданското общество в Централна и Източна Европа.

Според Ивилина Алексиева – съавтор на доклада – „НСИХУ от място за диалог между равностойни и равноправни партньори е колабирал до „брак по сметка”, при който срещу почти безотчетна държавна субсидия, държавата купува в замяна легитимността на своите решения и мълчанието на бенефициентите”.

Г-жа Алексиева цитира няколко наистина стряскащи факта – от 9-те предписания за дейност на НСИХУ, шест никога не са били изпълнявани. До преди три дни този съвет нямаше сайт, не популяризираше дневния ред и протоколи от заседанията си, събира се на закрити врати и винаги се „съгласява” с предложените политики. Единственото, което НСИХУ прави добре е да усвоява ежегодните субсидии от милиони левове за интеграция на хора с увреждания от държавата без обаче да се отчита за тяхното изразходване. Още по-странен е фактът, че Министерски съвет не упражнява контрол върху изразходването на субсидиите.

Друг от авторите на доклада – Венелин Стойчев подчерта, че политическата система в сферата на социалните услуги паразитира върху хората с увреждания, като директно се превръща в криминален бизнес. Тук става дума за злоупотреби с имоти, помощни средства и публични държавни средства. Ето част от показателните мнения на интервюираните хора с увреждания:

Това е наш имот, дарение на нашата организация за построяване на дом. А те го продават на свои приятели за 670 000 лв., което е поне два пъти, може би три пъти под пазарната цена. И ние ги питаме къде отидоха парите. Те казват, че Контролната комисия няма възражения. Как ще има, като той [ръководител на представена в НСИХУ организация – бел. В. Ст.]сам си назначава Контролна комисия…”

“Той [председател на национално представена организация – бел. В. Ст.]е дал имота на едни мутри там от (…)-инс., но никой никога не е виждал договора за наем. И на събрание тогава ние решихме, че ще дадем сградата под наем за 5 години, а вече повече от десет години, даже повече ще станат, онези застрахователи са си там и никой не знае колко пари плащат, на кого плащат, как плащат. То е ясно на кого плащат, но къде отиват парите…”

“Тя [ръководител на национално представена организация – бел. В. Ст.] е получавала някакви помощи от чужбина и ни е разписвала нас и е казала, че ни е давала от тези помощи. Но ние изобщо не знаем за това нещо и хората идват на проверка и питат къде са помощите. И ето така ти излиза име после. Заради една софийска фръцла… И има наглостта да ми се обади после по телефона, за да кажа аз, че сама съм се разписала и съм взела помощите. И да ме заплашва, че никога няма да видя повече проект, ако не го направя.”

Като доказателство, организаторите представиха бланка на Съюза на слепите в България, чрез която държавата отпуска целева помощ за придружител на незрящи. В т. 3 от нея четем:

„При условие, че помощтта ми бъде изпратена с пощенски запис, давам съгласие направените разходи за него и дължимия членски внос на ССБ да бъдат удържани от полагащите ми се средства.”

Този текст доказва силовото набиране на членска маса в споменатия съюз и паразитирането върху държавни пари от страна на същия.

В края на пресконференцията организаторите обявиха символа на своята кампания „Системата куца” – бастун. Хората с увреждания поеха ангажимента да изпращат по един бастун на всеки политик, който провежда „куца” политика, дискриминира тази обществена група, имитира дейност, проявява некомпетентност и превръща системата в инвалид.

Първите бастуни отидоха при:

Г-жа Албена Атанасова – зам. кмет по социалните дейности на СО за изказването в предаване на телевизия Скат към незрящ младеж /цитираме по смисъл/: „За съжаление вие сте незрящ и затова не можете да видите колко много съм направила за хората с увреждания”.

Г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на гр. София, за това че СО обжалва решение на Комисията за защита от дискриминация, която осъди общината, ДНСК и Метрополитен София за недостъпните спирки в метрото. Първоначалната й реакция беше, че е съгласна с постановлението.

Г-н Тотю Младенов – за това, че НСИХУ е непрозрачна, неефективна и паразитна структура.

Бастуни бяха подарени и на ресорните журналисти, присъстващи на събитието, които обещаха на свой ред да ги изпратят там, където политиките и политиците у нас куцат.

Организаторите на кампанията „Системата куца” обещават да държат в течение обществеността кой политик колко бастуна е получил и така да създадат нова рейтингова система за управляващите.