Поведението на Латинка Ковачева и Орлин Тодоров днес в ефира на БНТ беше, меко казано, възмутително! Тези хора, призвани да подпомагат развитието на децата с увреждания, си позволяват:

  • да им лепят етикети („има деца, които не могат…“);
  • да ги обричат на тежка изолация („интеграция в помощно училище“ е сериозен български принос в теорията и практиката на детското развитие) 
  • и необратимо изоставане от връстниците им (помощните училища не обучават, още по-малко развиват децата).  

Моето предложение – и горещ призив към овластените да вземат решения – е да се отнемат правата на тези „експерти“ да контактуват с деца, още по-малко да работят с тях или да ги обучават, не дай си Боже, да управляват процеса на детското развитие чрез образование. 

Капка Панайотова