Сдружение „Център за независим живот” и Митко Цветков – в качеството му на физическо лице – оспориха Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. Подобна програма е нужна, но, за да бъде и наистина полезна на всички хора с увреждания и да дава равен шанс за независимо живеене на всички, които имат нужда от нея, тя следва да е разписана и да се изпълнява в пълно съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. “Програмата не обхваща всички елементи на жилищната среда, чиито преустройства водят до промяна на достъпността на жилището. Това, в комбинация с необоснованите парични граници и в двата компонента, ограничават хората с увреждания във възможостите да адаптират жилището и автомобилите си, а така и ги обрича да водят зависим живот.” – сподели Митко Цветков.

Оспорената програма не отговаря на тези условия, защото:

  • задава напълно необосновани лимити на видовете преустройства на жилищата – като ги свежда до рампи, платформи и асансьори, без да се интересува от необходимите преустройства вътре в едно жилище;
  • залага ограничаващи параметри на преустройствата, които, по отношение на архитектурната среда, са необосновано високи, а по отношение на преустройството на автомобилите – необосновано ниски;
  • не е предложен вариант за преустройство на автомобил в съответствие с нуждите на пътник

На 26.02.2020 г. се проведе заседание по образуваното пред Върховния административен съд дело по повод жалбата. Съдебният състав отхвърли направените искания за допускане на експертизиза установяване наличието на нужди, които не са обхванати от програмата, както и неадекватността на предложеното финансиране. Беше допуснато събирането на нови доказателства, като ответната страна – Министъра на труда и социалната политика – беше задължен да представи данни от мониторинга на програмата. 

Следващото заседание е на 20.05.2020 г., а самата жалба може да видите тук