На 8-ми юни в София се проведе съвместна конференция на Европейския форум по уврежданията, Европейската мрежа за независим живот и Центъра за независим живот в София „Инвестиции в независим живот“.

На конференцията присъстваха представители на движението за независим живот от различни държави, както и от различни институции – Агенцията за основни човешки права на Европейския съюз, Генералната дирекция „Регионална и благоустройствена политика“ към Европейска комисия, Европейската мрежа за независим живот, Европейския форум по уврежданията, Център за приобщаващо образование. На конференцията бяха също и бившият омбудсман на Швеция, представители от Европейския социален фонд и кохезионна политика, Генерална дирекция „Заетост“ към ЕК, от Комисариата по човешките права, Регионален офис за Европа, от Европейската експертна група по прехода от институционална грижа към подкрепа в общността (EEG). От България конференцията ни беше уважена от министъра на труда и социалната политика господин Бисер Петков, както и от представители на АСП и АХУ.

Конференцията бързо се превърна в един значителен форум на идеята за реформи в българските социални политики, които се налагат не само от историческите промени, настъпили в Европа и света напоследък, но и от изключително тежкото състояние на българите с увреждания, наложено от архаично законодателство, което в пълно противоречие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. В тази насока се изказа и министър Петков, който заяви следното: „Министерството на труда и социалната политика (МТСП) е предприело конкретни действия за реформиране на политиките за интеграция на хората с увреждания. С оглед на необходимостта от широк обществен дебат и намирането на консенсус по ключовите въпроси в момента междуведомствена работна група с участието на всички заинтересовани институции и широк кръг от неправителствени организации, разработва проект на нов Закон за хората с увреждания, в съответствие с изискванията на Конвенцията за правата на хората с увреждания.“

Освен министър Петков, на когото сме изключително благодарни за оказаното от него уважение към конференцията, имахме удоволствието да чуем и видим интересни презентации за това как се случват нещата в различни страни от ЕС, за добри практики и примери дори и от България.

С оптимизъм и удоволствие можем да заявим, че след интересното и ползотворно събитие останахме с надеждата, че и в България промените са възможни, но трябва още доста да поработим, здраво и с присъщия за нас хъс и желание.