За периода август 2006 – юли 2007 година екипът на кампанията “За равнопоставеност” посети 31 населени места в България, участва в 30 публични събития – 15 акции на открито и 15 кръгли маси с представители на местни власти, институции и граждански организации на хора с увреждания

Ако във вашето населено място има хора, които са заинтересовани от темите за равните възможности, социалното включване, архитектурната достъпност, приобщаващото образование или всичко друго, свързано с уврежданията, можете да се свържете с Център за независим живот, за да обсъдим възможностите за една публична кампания, кръгла маса или неформална среща, на която да говорим по местните проблеми и да се опитаме по забавни и атрактивни начини да насочим общественото внимание към човешките права и достойният живот на хората с увреждания.

Ако сте убедени, че хората с увреждания трябва да имат равни възможности във всички сфери на живота – обадете ни се или ни пишете – следващата спирка на Инфобуса “За равнопоставеност” ще бъде при вас.

Инициатори на местните събититя могат да бъдат хора с увреждания, представители на местната власт, на бизнес средите (доставчици на услуги в общността), на образователната система (учители и педагози), както и всички заинтересовани от темата “човешки права на хората с увреждания ” страни.

От организациите на хора с увреждания, неформалните граждански групи или местните власти, които желаят тяхното населено място да бъде включено в списъка на предвидените обиколки, се очаква да предложат идеи за протичане на събитието, да организират присъствието на заинтересованите участници, както и да представят предварителна програма на посещението.

Краят на този етап на кампанията е месец октомври, 2007 година.

За информация, въпроси и заявки ни търсете на телефон: (02) 983 31 17 и (02) 983 25 15, като се обръщате към Десислава Петрова, или съответно пишете на e-mail: cil@cil-bg.org