От 24-ти до 28-ми септември в Брюксел се проведоха серия от събития, чието мото беше: “Независим живот – Глас за всички”. Поводът да се съберат хора с увреждания и техните съмишленици от цяла Европа беше Похода на свободата.

Той се организира на всеки две години, а организацията се поема от Европейската мрежа за независим живот. Походът на свободата събра на едно място около 300 човека с и без увреждане, на различна възраст и с различни националности.

Първия ден от програмата започна с няколко много интересни обучителни сесии: как да създадем Център за независим живот; Как да направим Национална младежка мрежа; Мониторинг на Конвенцията за правата на хората с увреждания; Как да сме горди хора с увреждания. Научиха ни какво е необходимо, за да създадем местна организация, която да се бори за правата на хората с увреждания, и че за да направим младежка организация на хора с увреждания е необходимо много желание, малко опит и много хъс за промяна. И преди да започнем да правим каквото и да е, е добре да потърсим отговорите на три много важни въпроса: Защо искаме да създадем дадена организация?; Какво искаме да постигнем?; Кои ще са вашите членове?

Вторият ден беше още по-важен, защото имахме възможност да се срещнем с част от българските евродепутати. От тях на срещата присъстваха Сергей Станишев, Емил Радев, Ангел Джамбазки, Светослав Малинов, Петър Курумбашев и Владимир Уручев. Една от основните теми на разговора беше Конвенцията за правата на хората с увреждания и пригаждане на българското законодателство спрямо нея. Обяснихме им какво е и състоянието на процеса на деинституционализация в България, и понеже, местенето на хората с увреждания от големия дом в малкия, не е реално включване в общността, ние заявихме, че в момента подготвяме петиция във връзка с деинституционализацията. От тяхна страна получихме обещание за съдействие, защото парите, които се получават за ДИ идват от Европейския съюз. Депутатите приеха присърце и липсата на свободен достъп до метрото и обещаха да направят връзка със собствениците на метрополитена и да повдигнат въпроса за това как човек с увреждане може да се придвижи от т. А до т. Б без проблем. В най-скоро време очакваме да изпълнят обещанията си и при първа възможност ще ви информираме за напредъка на поетите ангажименти.

Ако трябва да степенуваме дните по важност, то тогава третият беше най-важният. Всъщност той беше колкото важен, толкова и емоционален. Това беше деня на Похода на свободата. Участниците бяха около 300 човека с и без увреждане, хора на всякаква възраст; хора с различна степен на увреждане; хора, които придвижваха количката си само с една тръбичка. Най-важното обаче беше, че всички ни обединяваше една обща цел – искахме гласа ни да бъде чут от всички и да кажем, че ние ще се борим и ще отстояваме правата си както на местно ниво, така и на европейско.

След Похода, се проведе Конференция – “Независим живот – глас за всички”. Основна тема, която се засегна беше за правата на децата и младежите с увреждания. Техният глас също трябва да бъде чут когато се говори за независим живот и права на хора с увреждания.

Конференцията завърши с годишно събрание на Европейската мрежа за независим живот, където г-жа Капка Панайотова беше преизбрана за изпълнителен директор на ЕНИЛ. Пожелаваме й успех и много сила, за да продължава да се бори както на местно, така и на национално ниво за правото на независим живот.

След като се върнахме от Брюксел, организаторите ни изпратиха една анкета за оценка на проведените събития. Един от въпросите беше: Бихте ли препоръчали на ваш приятел да посети Похода на свободата. Нашия отговор е “да”, защото това е събитие, което трябва да се изживее от първо лице.