Приятели,

На 3-ти и 4-ти септември в Женева се състоя двайстата сесия на Комитета на ООН по правата на хората с увреждания. На тази сесия българската делегация беше водена от Минчо Коралски  (изпълнителен директор на Агенцията за хора с увреждания), придружен от двайсетина представители на почти всички министерства и агенции с отношение към хора с увреждания в България.

Целта на изслушването беше да се представят отговори на множество въпроси, поставени от Комитета след първия български доклад по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. С отговорите си българската делегация вкара Комитета в заблуждение, че държавата провежда политики по уврежданията в съответствие с Конвенцията. Нищо от докладваното не отразяваше реалното положение на българите с увреждания!

За нас подобна изява е, най-меко казано, недопустима и предаде интересите на българите с увреждания. Затова, ние направихме и връчихме на господин Коралски протестна декларация, в която настояваме той и водената от него делегация, в срок от 48 часа от днес, 10.09.2018, да запознаят Комитета на ООН с реалната ситуация в сферата на урежданията в България (вх.номер 0023-5438/10.09.2018 г. на АХУ).

В противен случай изразяваме готовността си за протести. Приложили сме към декларацията и списък с имената на всички, които към 8:00 часа на 10.09.2018 година са изразили подкрепата си във Фейсбук.