На 03.11.2015 г. се проведе годишното отчетно събрание на ЦНЖ. Капка Панайотова, като председател на сдружението, запозна присъстващите с дейностите по проектите, по които се работеше през 2014 г., както и през десетте месеца на 2015 г. Обсъден бе и плана за работа през 2016 г. Бяха приети и нови 7 членове на ЦНЖ, предварително подали заявление за членство. Събранието завърши с неформална среща на кафе и сладки.

Повече иформация за проектите на ЦНЖ, може да откриете на страницата ни в рубриката „За нас – годишни отчети“.