Три човешки истории за три живота на трима различни испанци, обединени от желанието да водят независим живот въпреки увреждането си. В Мадрид това е възможно, защото има регламентиран достъп до лична помощ, у нас, в България – няма.

Общото между тримата герои е тяхната телесна зависимост – всичко останало им е различно: един учи, друг гради собствено семейство, трети работи и обикаля света… Личната помощ ги прави мениджъри на асистентите им и клиенти на Офиса за независим живот, както се казва организацията-доставчик на лична помощ в Мадрид. Вижте тези  активни граждани, свободни да избират не само политиците си, но и това как да прекарват деня си, какъв житейски път да изберат, с кого и кога да си общуват.