Наблюдателницата е място, изнесено извън полето на бойните действия, от където запознати със ситуацията информират за разположението на силите, за опасности по фронта, за загуби или печалби в жива сила и техника.

И понеже социалното включване в сферата на уврежданията си е истинска битка за контрол върху определена група хора и върху ресурсите за нейното подпомагане, нашата наблюдателница ще информира за разположението на силите в три основни области, които гарантират човешките права и са ключ за промяна на статуквото: образование, социална подкрепа и участие на хората с увреждания в политическия процес.

Предлагаме ви два нови социално-политически анализа:

Следете редовно за нови публикации в рубриката НАБЛЮДАТЕЛНИЦА