Какво е независим живот?

Независимият живот е ежедневната демонстрация на основана на човешките права политика за хората с увреждания. Независимият живот е възможен чрез комбинацията от различни екологични и индивидуални фактори, които позволяват на хората с увреждания да контролират собствения си живот. Това включва възможността да се правят избори и решения относно това къде да живеете, с кого да живеете и как да живеете. Услугите трябва да бъдат достъпни за всички и да се предоставят въз основа на равни възможности, позволяващи на хората с увреждания гъвкавост в нашето ежедневие.

Независимият живот изисква изградената среда и транспортът да са достъпни, да има технически помощни средства, достъп до лична помощ и/или услуги, базирани в общността. Необходимо е да се отбележи, че Независимият живот е за всички лица с увреждания, независимо от нивото на техните нужди от подкрепа.

Как пионерите на Независимия живот определят Независимия живот?

„Независимият живот е философия и движение на хора с увреждания, които работят за самоопределение, равни възможности и самоуважение. [….] Независимият живот означава, че ние изискваме същите избори и контрол във всекидневния си живот, които нашите братя и сестри без увреждания, съседи и приятели приемат за даденост. Искаме да израстваме в семействата си, да ходим в кварталното училище, да използваме същия автобус като нашите съседи и да работим на работни места, които съответстват на нашето образование и интереси, и да създадем свои семейства. Тъй като ние сме най-добрите експерти за нашите нужди, трябва да покажем решенията, които искаме, трябва да отговаряме за живота си, да мислим и да говорим за себе си – точно както всички останали. За тази цел трябва да се подкрепяме и да се учим един от друг, да се организираме и да работим за политически промени, които водят до правната защита на нашите човешки и граждански права. Ние сме дълбоко обикновени хора, споделящи еднаква нужда да се чувстваме включени, признати и обичани. Докато разглеждаме своите увреждания като трагедии, ще бъдем съжалявани. Докато се чувстваме засрамени от това, което сме, животът ни ще се счита за безполезен. Докато мълчим, другите ще ни казват какво да правим.“ (Адолф Рацка, Швеция)

„Какво означава за мен независимият живот? Мисля, че това е много дълбок, променящ живота въпрос и означава много неща. Предполагам, че бих могъл да кажа, че е променило живота ми и знам, че е променило живота на много други хора с увреждания, с които съм имал контакт. Много е трудно да предам това послание на хора, които не са зависими от другите в ежедневния им живот. Но това ми осигури живот, моята работа – работих широко – и възможностите и изборите да правя нещата, които искам, като вас. За мен независимият живот е да мога да правя това, което искам, когато искам да го направя, както искам и мога, защото имам хора около себе си, които ме подкрепят да го направя. ” (Джон Евънс, Великобритания)

От материали на ЕНИЛ

Превод – Нина Жишева