Темата за личната помощ е необятна, а и се оказа много непонятна за всички (хора с увреждания, техните роднини, асистентите, обществото), и затова решихме да организираме регулярни дискусии по темата.

Поради извънредната епидемична обстановка дискусиите ще бъдат онлайн, чрез платформата ZOOM, и ще се провеждат всеки вторник от 17 до 19 ч. Няма да има неудобни въпроси, а ще се обсъждат всички аспекти от механизма лична помощ, ще се запознаваме с опита на колегите ни по съдба от чужбина и ще търсим решение на неработещия закон за лична помощ.

Всеки желаещ да се включи в дискусиите, може да пише на имейл cil@cil.bg и ще му бъде изпратен линк за следващата среща, както и при негово желание ще се присъедини към групата ни в Месинджър.

Очакваме ви!

Всичко това е възможно благодарение на доверието на Фонд Активни граждани и финансирания от тях проект по първата сесия по конкурса за проектни предложения по Схемата за малки инициативи “Независим живот чрез лична помощ”.


Лого на Фонд Активни граждани

„Проектът “Независим живот чрез лична помощ” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9 566,51 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Независим живот чрез лична помощ” е “да повиши знанията и уменията на екипа на организацията за консултиране и овластяване на хората с увреждания, като се поставя акцент върху Закона за лична помощ”“.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за независим живот и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.