Архив на категорията

Всичко писано през годините!

Прекрасната Людмила Борисова – боец, застъпник, Човек!!!

В един разговор с Людмила Борисова си говорим за нелогичните неща в живота ни! Няма друг, който да ви разкаже по-добре от нея проблемите в сферата на хората с увреждания.

Повече…

Вълшебната градина на Ангел Сотиров

Възрастта и загубеното зрение не винаги означава края на качеството на живота на човека. Всичко зависи от желанието ни за живот и то пълноценен живот.

Повече…

Всички пътища тръгват от теб

Един концерт, много творчески продукти и усилна работа – музикалният проект, по време на който обучители са ХУ на други ХУ – в търсене на качеството.

Повече…
Карта за Лична помощ

Личната помощ – гарант за правото на хора с увреждания да водят независим живот в избраните от тях общности

Първият в историята на българските политики по уврежданията Закон за личната помощ (ЗЛП) влезе в сила от 1 януари 2019 г. (обн. в ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) след дълги протести и сериозен натиск от страна на родители на хора с увреждания – гласът на самите хора с увреждания обаче не беше чут. Този нормативен акт регламентира нов вид подкрепа за хората с увреждания и заявява цели, свързани с „упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения“. Механизмът е основан на гарантирана от държавата финансова подкрепа, предоставяна в зависимост от индивидуалните потребности на всеки ползвател и при зачитане на избора им за това кой да бъде асистент. Година по-късно ЗЛП беше променен и допълнен (обн., ДВ, изм. и доп., бр. 103 от 4.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г.), така че да се запазят ограничителните параметри в него, които трябваше да отпаднат през 2020 година.

Повече…
Независим живот

Уврежданията и социалното включване в закона за хората с увреждания

Отправна точка в анализа на Закона за хората с увреждания е принципът, че увреждането е динамично социално понятие, което отразява невъзможността на хората с „траен физически, психически, интелектуален и/или сетивен дефицит“ да участват в живота на избраните от тях общности поради бариери в средата, която те обитават – физическа, културна и институционална. Този подход към уврежданията, наречен още „социален“ в противовес на „медицинския“, се основава на принципа за универсалност на основните човешки права, чиито носители са и хората с увреждания. Така Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания не въвежда нови и извънредни права на тази социална група, а потвърждава валидността на всички основни права на човека и за хората с увреждания.

Повече…
Настройки за поверителност
Ние използваме "бисквитки", за да подобрим Вашето преживяване, докато използвате нашия уебсайт. Ако използвате нашите Услуги чрез браузър, можете да ограничите, блокирате или премахнете бисквитките чрез настройките на Вашия уеб браузър. Ние също така използваме съдържание и скриптове от трети страни, които могат да използват технологии за проследяване. Можете избирателно да дадете своето съгласие по-долу, за да разрешите такива вграждания на трети страни. За пълна информация относно бисквитките, които използваме, данните, които събираме и как ги обработваме, моля, проверете нашите Политика за поверителност
Youtube
Съгласие за показване на съдържание от - Youtube
Vimeo
Съгласие за показване на съдържание от - Vimeo
Google Maps
Съгласие за показване на съдържание от - Google