От днес хората с тежки увреждания и затруднения в ежедневното обслужване ще имат асистент за независим живот!!! Ако общинската администрация не бойкотира приложението й, не продължи да саботира политическите решения на Столичния общински съвет и на началника си дори, кмета Бойко Борисов! При 55 на 0 в полза на личната помощ беше гласуван регламент за хората с увреждания да си избират, обучават, наемат, управляват и сменят асистентите за независим живот.

Незапомнено единодушие от страна на общинските съветници, които заявиха политическа воля и кураж да направят в София прощапулник на европейските практики за социално включване – едно клише, което софиянци с увреждания ще започнат да изпълват със съдържание. Нещо повече, СОС гласува и три милиона лева от бюджета на общината за финансово осигуряване на схемата.

Какъв беше смисълът на плаката АСИСТЕНТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ – СЕГА! От днес, а за предпочитане и от онзи ден, хората с увреждания да знаят къде да отидат, за да им признаят брой часове за лична помощ с часова ставка, изчислена на база три минимални работни заплати, определени за страната с Постановление на МС. С този часово-финансов пакет хората с тежки увреждания и затруднения в ежедневното обслужване си избират кой да администрира техния асистент за независим живот – общината или администрираща организация. И в двата случая те са обаче тези, които в споразумение с асистента определят работния му режим, видовете дейности и времетраенето им. Никой вече няма да им казва кога да се хранят и какво да ядат, дали да пият бира или минерална вода, дали да се порадват на джаз-музика или да отидат на парти с приятели – малко разнообразие сред услугите за „посещение на здравни заведения или рехабилитация”.

Това не беше просто битка, това си беше една истинска четиригодишна война – столичната администрация срещу хората с тежки увреждания. Война срещу личния и независим избор на човека как да живее, какво да прави, кога да става от леглото си, кога да работи и как да се забавлява, когато физическата зависимост го прави безпомощен да се съпротивлява срещу свръхконтрола върху битието му. Епичната битка на хората с увреждания още веднъж доказа колко е трудно да се изземе контролът от ръцете на чиновника – грешник по рождение, но с власт и пари, дадени му от същите тези граждани, които чиновникът мре да контролира.