Утре е 3 декември, който бе обявен през 1992 г. от Генералната асамблея на ООН за Международен ден на хората с увреждания и неговата цел е постоянно да мотивира политиците и институциите да предприемат по-ефективни действия, с които да се гарантира достъпът до общата архитектурна среда на хората с увреждания; достъпът до общообразователната система, до общия пазар на труда, до информация и до процесите на изработване и вземане на политически решения в сферата на уврежданията.

Предизвикателството на този ден е, че той задължава всички, които говорят и обсъждат проблемите на хората с увреждания, да слагат ударението върху човека и неговото лично достойнство, а не върху увреждането му. Това е европейският модел, който трябва да e следван и от България. За съжаление, днес българите с увреждания са най-уязвими, когато се опитат да реализират правата си. Около 10% или 750 000 от хората у нас имат някакво увреждане – физическо, сензорно или психическо. Според статистиката, едва 5% от тях получават шанс за професионална реализация.

Огромна част от децата с увреждания не могат да посещават училище заради недостъпната архитектурна и градска среда, както и заради бариерите, създадени от самата образователна система. Всичко това налага като основна цел на политиките в сферата на уврежданията създаването на условия, които позволяват на тези хора да имат същия индивидуален избор и контрол над живота си, каквито имат всички останали.

Тази година, от месец септември започнахме кампания „Не съм Роден за тук“. Целта ни е да покажем колко е недостъпна столицата на България, както и много голяма част от останалите градове в страната. Тогава проведохме традиционния си Поход за независимост и отново доказахме, че все още има много да се желае докато средата стане универсално достъпна за всички граждани.

Кампанията ни продължава и към днешна дата. Във връзка с 3-ти декември Център за независим живот организира поредната си акция, посветена на недостъпността на градската среда – бордюри, подлези, градски транспорт. За да повишим популярността й, потърсихме съмишленици и Нов български университет радушно прие да стане нейн домакин. Самата акция представлява пробуждане на съзнанието на всички студенти, преподаватели и гости на университета чрез изобразяването на важни послания  на видео стените, на които традиционно се пуска най-важната информация. Акцията стартира на 1-ви декември и ще продължи до 5-ти декември.

Искаме да изкажем огромната си благодарност към управата на НБУ за подадената ръка, за споделената загриженост относно нарушените права на българите с увреждания, както и за труда, положен по организацията на общата акция по случай международния ден на хората с увреждания. 

Надяваме се, не – уверени сме, че с подобни инициативи ще променим негативните нагласи, настанили се в обществото спрямо хората с увреждания, и заедно ще допринесем за достойния и независим живот на една невидима за обществото група.