Утре е 3 декември, който бе обявен през 1992 г. от Генералната асамблея на ООН за Международен ден на хората с увреждания и неговата цел е постоянно да мотивира политиците и институциите да предприемат по-ефективни действия, с които да се гарантира достъпът до общата архитектурна среда на хората с увреждания; достъпът до общообразователната система, до общия пазар на труда, до информация и до процесите на изработване и вземане на политически решения в сферата на уврежданията.

Предизвикателството на този ден е, че той задължава всички, които говорят и обсъждат проблемите на хората с увреждания, да слагат ударението върху човека и неговото лично достойнство, а не върху увреждането му. Това е европейският модел, който трябва да e следван и от България. За съжаление, днес българите с увреждания са най-уязвими, когато се опитат да реализират правата си. Около 10% или 750 000 от хората у нас имат някакво увреждане – физическо, сензорно или психическо. Според статистиката, едва 5% от тях получават шанс за професионална реализация.

Повече…