На 30 октомври 2004 г. в хотел “Радисън” в София бе учредена Национална асоциация за човешки права на хората с увреждания “Равнопоставеност” или накратко Национална асоциация “Равнопоставеност”.

Повече…