Днес Фондация Интелдей и Център за независим живот организираха и проведоха поредната си разяснителна акция във връзка с проекта „Не увреждай правилата! – кампания за обществена почтеност“.

Този път акцията беше много по-шумна, по-пъстра и по-весела, защото я проведохме пред Двореца на децата с ученици от първи до четвърти клас от училищата в района. Беше изключително весело и интересно – пяхме песнички, играхме играта „Не увреждай правилата“, Шоколадовият дракон и Бонбонената фея раздадоха шоколади и бонбонки на всички добри деца. Разказахме на децата защо не бива да се паркира върху сините места в зоните за преференциално паркиране, взаимно се убедихме, че правилата не бива да бъдат нарушавани. Накрая на акцията победители и участници бяха почерпени с лакомства, имаше и награди. Беше ни много весело и се разделихме като приятели, които вече знаят добре правилата за паркиране в града.