Софийски районен съд излезе със заключение, че металните релси и стоманобетонните улеи не отговарят на нормативните изисквания за достъп на лица с увреждания, тъй като нямат необходимата височина, допустим наклон, нямат парапети, не са отопляеми и покрити, а са трудни за преодоляване, като подемни платформи и асансьорни уредби на процесните метростанции не съществуват.

Вижте решението на съда.