С двудневна конференция под наслов „Различни възможности, равни права” приключи националната кампания за социално включване на хора с увреждания и роми в България. Финалната дискусия се проведе на 11.11.2007 г. от 10.00 часа в зала „Мати” на НДК.

Целта на конференцията бе да обобщи резултатите от националната кампания, включила провеждането на регионални публични форуми в десет града на страната (Бургас, Видин, Добрич, Кюстендил, Монтана, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора и Шумен). Опитът на включилите се в кампанията представители на местните власти, неправителствени организации, медии и заинтересовани граждани ще послужи за изработването на два основни документа: Ръководство за провеждане на публични форуми за социално включване и Препоръки за ефективното осъществяване на Националния план за действие за социално включване.

На националната конференция бяха поканени най-активните участници от регионалните публични форуми, представители на държавната администрация, Столична община, гражданското общество, медии, експерти, както и всеки, който има отношение и интерес към темата.