Сухана има сестра, Шарин, която е по-голяма от нея с 18 месеца. Докато майката на Шарин била бременна със Сухана, чичо им дошъл в града на гости. По време на посещението си той бързо забелязал, че Шарин не говори по начин, подходящ за възрастта й и, че не реагира, когато я повикат. Освен това Шарин увеличавала звука на телевизора и радиото, докато другите чували добре. Родителите на Шарин смятали, че говоренето и поведението й били нормални за детето, но благодарение на чичото, който изразил опасенията си, семейството скоро предприема действия. Слуховият тест установил, че Шарин имала проблем със слуха.

Поради диагнозата на Шарин, Сухана е получила скрининг на слуха още при раждането й, който показал, че и тя трудно чува. Ако не била загрижеността, изразена от чичото, не само че загубата на слуха при Шарин можела да продължи без да бъде открита, но Сухана най-вероятно нямало да премине през слухов тест при раждането.

В резултат на техните ранни диагнози родителите на момиченцата успяват да придобият необходимите знания, за да се уверят, че и двете им деца могат да достигнат пълния си потенциал в живота. Те получили достъп до ранни услуги от екип от лекари, логопеди, съветници и учители.

Сухана е благодарна на родителите си за собствените си успехи, като споделя, че не би постигнала толкова в живота си, което е постигнала сега, ако не била получила тяхната подкрепа и търпение. Днес Сухана е назначена в Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC) като епидемиолог в програмата за ранно откриване и интервенция на проблеми със слуха (EHDI) на Агенцията. Всички деца с увреден слух получават услуги, от които се нуждаят в резултат на програмата EHDI, която финансира разработването на системи за събиране на данни и осигурява техническа помощ за подобряване на скрининга, диагностиката и ранната намеса при тези деца. Колкото по-рано децата с увреден слух получат услугите, толкова е по-вероятно те да достигнат пълния си потенциал и да живеят здравословен, продуктивен и пълноценен живот.

Превод от английски