Инфобусът ще бъде на разположение на всички граждани и гости на двата града, които се интересуват от въпроси свързани с уврежданията, като цяло, възможностите за архитектурна достъпност, практиките за услуги за независим живот на хората с увреждания, както и интегрираното образование.

Ще се представят различни възможности за постигане на независим живот и интеграция на хората с увреждания, опитът на ЦНЖ, свързан с достъпността и услугите, необходими за пълноценен живот, ще бъдат разпространени материали на хартиен носител.

За да достигнат нашите послания до по-широк кръг от хора в часовете между 12 и 14 ч. /Горна Оряховица/ и 17 и 19 ч. /Велико Търново/ бусът ще се намира пред сградата на общините в двата града.