На четвърти май пред Народното събрание се проведе протест под мотото “Кой ни държи в клетка?”.

Този до голяма степен реторичен въпрос зададохме група хора с увреждания, за да насочим вниманието към работата на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания или по-скоро към липсата на ефективна такава. От работата на съвета няма никаква полза за хората, за чието интеграция би трябвало да се грижи.

Това беше илюстрирано от дошлите на протеста и актьорите от Студио за документален театър, които четоха части от протоколи от заседания на НСИХУ и играеха ролята на чиновници. Докато под шатрата, оградена с лента, като местопрестъпление, “чиновниците” вършеха своите задължения, протестиращите стояха затворени в клетки. Тези клетки представяха тяхното битие в дом или дневен център за хора в неравностойно положение, а често  дори в собствените им жилища.

По някое време “чиновниците” дойдоха за да изкарат затворниците, но само  за да разменят килиите. За тези, чиито клетки са техните жилища остана само надеждата, че семействата им ще ги изведат от там. Целият сценарий е една отлична илюстрация на това, какво е ежедневието на човек с увреждане и не си готов да се бориш докрай срещу системата в България.

Аз също бях в клетка. Откровено казано беше ми доста трудно. Свикнала съм границите да са там, където ги поставя аз самата.  През цялото време, стоейки в клетката си мислех как издържат хората, които са принудени да спазват матрица и да търпят често недобри условия. Чудя се как може да има хора, които смятат, че е по- добре да прекарат живота си в подобна институционална среда.

Никой и нищо не може и няма правото да ни държи в клетка.