Правителството предлага промени в Закона за интеграция на хората с увреждания , ама не тези, които са нужни на хората с увреждания. Това се нарича имитация на дейност – правиш нещо, за да се похвалиш, че си свършил работа. Нещото е привидно безопасно – улеснения за предприемчивите българи, които искат да бъдат вписани в регистъра на специализираните предприятия.

Нищо, че тези предприятия сами по себе си са вредни за хората с увреждания и скъпо струващи за държавата: хора с увреждания почти не работят в тях, а данъчните облекчения и субсидиите облагодетелстват ръководствата им и национално представените организации. Това обаче не се коментира в мотивите към законопроекта; това не се изследва и анализира, защото е взривоопасно. Странна реакция (или липсата на такава) от страна на хората, които живеят на ръба на бедността – без доходи и без работа.

Повече…