Здравейте, приятели!

По партньорския проект на Института по системно инженерство и роботика на БАН и Центъра, с наименование „Технологии за независим живот и социално включване“, от 2-ри до 6-ти юни ще има посещение на испански експерти, които ще изнесат лекции за дейността си в сферата на социалните услуги.

В тази връзка се предвижда да бъдат направени две срещи – първата ще бъде на 3-ти юни, вторник, от 14 часа, в Столичния общински дневен център за социална интеграция на инвалиди в Слатина ( ул. „Слатинска“ 26-28 ) и ще ни запознае с достъпността на туризма в област Баския, Испания, а втората ще се състои на следващия ден, сряда, 4-ти юни в офиса на ЦНЖ ( ул. „Екзарх Йосиф“ 60 ) от 14 часа и ще касае предлаганите от тях социални услуги в региона.

Заповядайте в тези два дни на срещите, като се надяваме, че ще ви бъдат изключително интересни и ползотворни.

Присъствието на хората, заявили желание за участие в проекта е ЖЕЛАТЕЛНО, да не кажем ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

P.S. Тъй като програмата не е на ЦНЖ, запазваме си правото за промени в дните и часовете, ако такива бъдат подадени допълнително от БАН.