Европейският форум на хората с увреждания (EDF) събира мнението на хора с увреждания относно това доколко европейските институции и органи изпълняват изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Отговорите на въпросите по долу ще бъдат използвани при изготвянето на Алтернативния доклад на EDF за изпълнението на конвенцията.

Повече…