Български хелзинкски комитет организира двудневен обучителен семинар на 29-30 октомври 2007 г. в гр. София за ролята на НПО и профсъюзите в борбата срещу дискриминацията на основата на раса/етнос, възраст, увреждане, религия/вяра, и сексуална ориентация.

Повече…