На 22.06.2011г. в Столична община се състоя пресконференция по повод предстоящи промени в Наредбата за Асистент за независим живот. Промени, преминали през необичайно широко публично обсъждане, дори прекалено, според г-жа Албена Атанасова – заместник-кмет по направление “Здравеопазване, интеграция на хора с увреждания и социални дейности” в СО и подкрепени от Националния съвет за интеграция и рехабилитация на хората с увреждания, Агенцията за хора с увреждания, Обществения съвет към СО,

Асоциацията на родители на деца с епилепсия и няколко възторжени незрящи ползватели – хора и институции, намиращи се на космическо разстояние от същността на независимия живот и желанието да го живеят. Очаквано и разбираемо събитието мина благо и праволинейно за инициаторите – служители от СО и обидно със силно горчив привкус за хората със сериозна телесна зависимост, ползватели на АНЖ. Какво се случи? Формално, с мотиви, отпращащи възможността за независим живот в небитието, бяха обявени промените, като подпомагащи „избягването на опашките” и отпадането на поредността на подаване на документите за достъп до услугата, въвеждането на точкова система и групиране на хората при оценяване на потребностите им, отпадане на индивидуалния подход. 

И още за „подобренията”:

  • Документи за кандидатстване на ползватели ще се подават всяка година от 01.09. – 31.10.2011г. Услугата ще се предоставя на всички класирали се от 01.01.2012 г. , а не поетапно, както е било досега;
  • Ако кандидатът не е съгласен с отпуснатите часове се назначава нова комисия за оценяване на потребностите му. Ако и тогава има несъгласие, решението ще може да се обжалва и пред кмета на СО, което след тази инстанция остава окончателно;
  • Кандидатите трябва да са изключително далновидни какво би могло да им се случи цяла година напред, защото влиза в сила задължителното изискване да се осигуряват документи за всичко, каквото човек може и иска да предприеме;
  • Комисията ще има разширен състав, в който ще влизат и общински съветници и членове на обществения съвет към Столична община. Странно какъв опит и познания имат общинските съветници в оценка на потребностите на хора с увреждания, срещащи сериозни затруднения в ежедневното си обслужване?!!
  • Информацията ще се качва на сайта на СО. Ще има списък на включените и списък на чакащите, който ще се обновява непрекъснато, при постъпило заявление от човек с увреждане за настъпили промени в статута му – неработещ – работещ и т.н. А дали човек няма да си загуби работата докато изчаква своето придвижване към челните места в този списък… 

И още за истински важните, съществени въпроси, получили „професионалния” отговор на зам.кмета: Да отпадне кандидатстването всяка година за хора, които нямат промяна в обстоятелствата и АНЖ е живот. Отговор: Не може едни да са привилегировани непрекъснато, а други – не.

Да се въведе различна часова ставка за роднини, работещи като АНЖ и външни хора, тъй като на свободния трудов пазар е почти невъзможно да се ангажира някой за 2,45лв. на час. Отговор: Категорично се отхвърля се, тъй като в случая се защитават нуждите на асистента, а не на човека с увреждане!!! Без коментар! 

Промените в Наредбата предстоят да бъдат гласувани в Столичен общински съвет, може би все още не е късно да направим поредния опит да направим нещо за нашия независим живот…