Вчера, 4.06.2014 г. в офиса на ЦНЖ се състоя среща на хора с увреждания и представители на Фондация МАТИА от Испания. На срещата испанските гости ни запознаха с достъпността на туризма в област Баския. Разказаха ни за свой проект, който от 2010 година урежда достъпността в областта, както и за начините за представянето на нивото на достъпност на обществени и туристически обекти. От българска страна участваха повече от десет човека, които проявиха голям интерес към темата, задаваха въпроси и отговорите, които получиха за пореден път затвърдиха желанието нещата и тук много скоро да се променят.