На 26.02.2014 г., в офиса на Център за независим живот, българи с увреждания се срещнаха с Джон Евънс, пионер в развитието на независимия живот в Европа.

Господин Евънс е живял в институция във Великобритания, далеч по-модерна от българските, но в един важен за него момент решава, че свободата му е по-голяма ценност отколкото спокойното и безпроблемно съществуване под крилото на държавата. Тук ви предлагаме неговите впечатления от срещата, както и потресаващите спомени, които ще остави у него частичната достъпност на нашата „европейска“ столица.