На 7 април 2008 година Софийски градски съд официално подкрепи борбата за осигуряване на качествено образование за всички деца и излезе с решение, че Министреството на образованието и науката извършва дискриминация спрямо учениците с увреждания.

Това стана факт след дълги месеци съдебна битка между Министерството на образованието и науката и застъпниците за каузата на приобщаващото образование, представени от националната асоциация за човешките права на хората с увреждания „Равнопоставеност“ и фондация „Български адвокати за правата на човека”.

В решението на Софийски градски съд се казва, че „Министерство на образованието и науката на Република България извършва пряка дискриминация по признак увреждане по отношение на децата и учениците със специални образователни потребности поради неизпълнение на задължението министърът на образованието и науката да издаде наредба, с която да адаптира държавните образователни изисквания с обучението на тези деца.“

Пълният текст на решението може да изтеглите от тук.