НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„КОНВЕНЦИЯ НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА БЪЛГАРИЯ”

Утре, петък от 10:00 ч. в зала „Триадица 1+2” на „Гранд Хотел София” ще се състои Национална конференция на тема „Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания: възможности и предизвикателства за България”. Инициатор е българският евродепутат Метин Казак от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа към ЕП.

Събитието е със специалното участие на Омбудсмана на Република България Константин Пенчев и Българския център за нестопанско право. В конференцията ще вземе участие г-н Дамян Татич, член на Комитета по правата на хората с увреждания към ООН.
Форумът се организира във връзка с приетата от ЕС на 23 декември, 2010 г. Конвенция за правата на хората с увреждания на Организацията на обединените нации. Целта на Конвенцията е да насърчава, защитава и гарантира пълноценното и равноправно упражняване на всички права на човека и основни свободи от страна на хората с увреждания, както и да способства за зачитането на човешкото им достойнство. В сравнение с другите европейски страни България е сред най-изоставащите по отношение на достъпността на средата, личната помощ и възможности за социална и професионална интеграция на хората с увреждания. Според скорошно изследване на Центъра за независим живот, едва 3 от училищата в София са напълно достъпни за деца с увреждания – т.е. имат рампа, асансьор и приспособена тоалетна. Прави впечатление и това, че България не е сред страните, членки на ЕС, ратифицирали Конвенцията. Това означава, че нашата държава не е длъжна да информира ООН за предприетите мерки за прилагане на конвенцията и изравняване на нашето законодателство с европейското. Поставяме под въпрос тогава спазват ли се човешките права на над 900 000 българи? Въпросът за ратификацията на чл. 19 от Хартата за правата на човека на ООН ще бъде един от основните в дискусията по време на Националната конференция и важно предизвикателство пред България сега.