Имаме удоволствието да Ви поканим на

РЕГИОНАЛЕН ПУБЛИЧЕН ФОРУМ „РАЗЛИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ, РАВНИ ПРАВА”

който ще се състои на

6 октомври 2007 г. (събота), от 10.00 ч. до 14.00 ч.
гр. Монтана, залата на хотел „Монтана” (бул. “Трети март” 120)

7 октомври 2007 г. (неделя), от 10.00 ч. до 14.00 ч.
гр. Видин, Конферентен център на Областна администрация, ул. “Дунавска” № 6

Целта на срещата е да бъдат представени различни аспекти на проблемите на социалното включване на хората с увреждания и ромите в България и да бъдат обсъдени възможностите за повишаване степента на участието на хората в неравностойно положение в обществения живот и в процесите на вземане на решения.

За участие са поканени представители на местните власти, неправителствени организации, медии и заинтересовани граждани.

Сред темите, които ще бъдат разгледани, са: 

  • Проблемни точки на социалното включване на ромите: здравеопазване, образование, трудова заетост, жилища
  • Проблемни точки на социалното включване на хората с увреждания: асистентите като услуга, интегрираното образование, трудовата заетост, достъпната среда
  • Ролята на местните власти и предизвикателствата пред тях в процеса на приобщаване на хората в неравностойно положение
  • Дискусия: „Да се въведат ли задължителни квоти за деца с увреждания и роми в общообразователните училища”

Темите ще бъдат представени от д-р Панайотов и д-р Манолов (фондация “Здравето на ромите”, Сливен), г-жа Ваня Пандиева (Център за независим живот, София), г-жа Яна Пеловска (Център за развитие на медиите, София) и др.