Походът за независимост на хора с увреждания от цялата страна бе логично продължение на кампанията “Изборът и възможността да го правим”.

Събитието бе проведено непосредствено след Деня на независимостта – 22 септември, един от празниците – символи на българското достойнство и гордост.

Хората с увреждания в България обаче не се чувстват независими и равноправни с останалите си сънародници. Българската държава години наред е затваряла хора като тях в институции, лишавала ги е от възможността да се образоват равнопоставено с другите граждани, нямат правото на ИЗБОР къде и с кого да живеят, какво да учат и работят. Затова походът, който организираха е ЗА НЕЗАВИСИМОСТ, защото все още я нямат.

Събитието в България е реплика на FREEDOM DRIVE – Поход на свободата, който се организира на всеки две години пред Европейския парламент в Страсбург от хора с увреждания от целия континент. Походът в България ще се организира през година – тогава, когато няма такъв във Франция.

С ратификацията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, в началото на тази година България, направи важна крачка към гарантиране на човешките права на хората със специфични потребности у нас. Факт е, обаче, че изпълнението на тази Конвенция изисква ясен план, дълбоки промени в законодателтвото и най-вече политическа воля. А засега не се виждат явни признаци в тази посока. Точно затова ПОХОДЪТ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ си постави за цел да завърши пред сградата на Министерски съвет с покана за среща с Министър председателят на България Бойко Борисов, тъй като негово лице, хората с увреждания у нас съзират необходимият гарант за воля у ресорните министри и държавни институции да проведат качествена и последователна политика в посока философията на  Конвенцията – а именно:

  • гарантиране на услуги в общността, вкл. личната помощ;
  • гарантиране на възможност за хората с увреждания да избират равноправно с всички други граждани местожителтвото си, къде и с кого да живеят;
  • гарантиране на равен достъп до всички обществени услуги и публични обекти.

На срещата си с Бойко Борисов ние искахме да:

  • връчим урните с резултатите от нашата кампания „ИЗБОРЪТ И ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ГО ПРАВИМ”. Тя представлява своеобразно гласуване в големите български градове, организирано в периода 15.09 – 22.09. 2012 г. „ИЗБОРЪТ и ВЪМОЖНОСТТА ДА ГО ПРАВИМ”  цели да запознае обществеността у нас с проблемите на хората с увреждания и да ги приобщи към борбата ни за равни права. Гражданите, които се запознаят с ценностите на тази борба, имаха възможността на гласуват с бюлетини за това дали подкрепят равноправното им съществуване в общността;
  • кажем лично защо хората с увреждания в България имат права само на хартия. В действителност те нямат как да осъществят изборът да живеят в общността, защото не са развити услугите, които ще заменят институциите и живота в т.нар. „домове”. Ето защо нашата кампания се базира на думата „ИЗБОРЪТ” – не само като право, но и КАТО ВЪЗМОЖНОСТ.
  • да предложим как най-ефективно може да се приложии Конвенцията на ООН в България. ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ НАЙ-ДОБРЕ ЗНЯТ КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ, ЗА ДА МОГАТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ПРАВОТО СИ НА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ;
  • да предоставим информация за добрите европейски практики в деинституционализацията лично от  Джейми Боулинг – изпълнителен директор на Европейската мрежа за независим живот и Хосе Марин, испански гражданин, който е направил своя избор да напусне институция в Испания и да заживее независим живот в общността с необходимата му подкрепа.
поход

Походът за независимост на 24 септември 2012 година събра най-големият брой хора с увреждания досега у нас, настояващи да имат право да живеят собствения си живот без някой да им налага как да го правят. Събраха се хора от Бургас, София, Стара Загора, Казанлък, Видин, Нови пазар, Луковит, Плевен и Каспичан. За нас беше голяма радост, че дойдоха и хора от Дома за възрастни хора с увреждания от Стара Загора и младежите от Защитено жилище – гр. Луковит. Заедно с тях в похода взеха участие много техни приятели, сподвижници, симпатизанти. По пътя те скандираха лозунги: “Искаме независим живот! Кога го искаме – сега!”,  “Лична помощ”, “Достъпност”, “Право на избор”. 

Пред Министерски съвет хората с увреждания очакваха появата на Бойко Борисов и отговорно отношение на управляващите към техния живот и бъдеще. Министър-председателят обаче избра в този ден да открие есенния панаир в Пловдив и да получи поредната доза ръкопляскания, вместо да даде отговор на важните въпроси на част от гражданите на България. Отново на срещата бяха изпратени съветници и служители на МТСП, които отговаряха в мъгляв и обещаващ стил, но без конкретни ангажименти и ясна визия за адекватна социална политика на правителството. Протестиращите връчиха на представителите на управляващите своите 9 441 бюлетини за подкрепа на исканията си. За финал те пуснаха в небето балони, пълни с хелий като израз на своята надежда за независим и достоен живот. Всички те знаят своята сила и непоколебимост, усещат подкрепата на обществото и ще продължат да искат от държавата да свърши своята работа. Не късно, а в близко бъдеще да гарантира нещо толкова просто, но важно и изконно – като ИЗБОР за НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ.

Повече снимки от похода можете да намерите в страницата на Център за независим живот във Фейсбук – https://www.facebook.com/groups/CIL.Bulgaria/permalink/499443083406971/