Във връзка с последните промени на закона за интеграция на хора с увреждания (ЗИХУ) Национален алианс „Усмихни се с мен” – родители и приятели на деца с увреждания е изразил позиция по повод промените в ЗИХУ. Център за независим живот и неговите партньори от Фондация „Достоен живот” – Бургас, сдружение „Ти избираш” – Стара Загора, сдружение „Достоен живот” – Видин и сдружение „Бъдеще за децата с увреждания” – Казанлък подкрепят тази позиция на Националния алианс.

Предложенията, направени в писмото, са важни и своевременни. Законът за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания бе приет от Министерски съвет на 10.12.2009 г. в момента е на фаза обсъждане в парламентарната комисия по труда и социалната политика и предстои неговото гласуване в пленарна зала.

Тук можете да намерите текста на позицията.  

Националният алианс “Усмихни се с мен” е изразил и протест относно отпадането на първоначалното предложение бюджетните средства за Национално представените организиции да се разпределят и отчитат на проектен принцип. В сегашния вариант на промените в ЗИХУ, внесен в Народното събрание, това предложение е отпаднало.

Тук публикуваме две техни становища, които ние подкрепяме. Виж текст 1 и текст 2.