Необходима е по-голяма прозрачност при държавното финансиране за неправителствени организации,твърдят изследователите на БЦНП и партньорски организации, в това число и Центъра за независим живот.