Какво ни провокира да напишем отворено писмо до Министър-председателя, до Вицепремиера и до Министъра по упраление на евопеските фондове? Както казваме по-долу:

Решението на Кабинета още веднъж възпроизвежда и утвърждава за поредни три години едни изкривени, неадекватни, морално остарели и непрозрачни структури, които консултират държавата в правенето на политики чрез Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ). В последните месеци НСИХУ бе публично дискредитиран.

ДО

БОЙКО БОРИСОВ, МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГРИЯ

СИМЕОН ДЯНКОВ, ВИЦЕПРЕМИЕР И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

ТОТЮ МЛАДЕНОВ, МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, МИНИСТЪР ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

КОПИЕ: bTV, NTV, БНТ, СКАТ тв, bbT, tv7, канал 3, tv+, тв Европа, ЕВРОКОМ тв, ON AIR TV, БНР, Дарик радио, БТА, агенция Фокус, Медиапул, БГ НЕС, в-к Капитал, в-к Дневник,  в-к Труд, в-к 24 часа, в-к Стандарт, в-к Дума и др.

ОТ МИТКО НИКОЛОВ, гр. Видин, ул. „Св. Методий“ № 30; тел. 0886 705 383ПЕТЪР КИЧАШКИ, гр. Видин, ул. ж.к. „Бонония“ 14, вх. Г, ет.4, ап. 68; тел. 0885 547 199

КАПКА ПАНАЙОТОВА, гр. София, ул. „6-ти септември“ № 37; тел. 0888 504 325

ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Поводът за нашето писмо до вас и медиите в България е решението на Кабинета, взето на 9 май 2012 г. за препотвърждаване статута на национално представителство на пет неправителствени организации на и за хора с увреждания за срок от три години. Това са Съюзът на инвалидите в България, Асоциацията на родители на деца с увреден слух, Съюзът на слепите в България, Асоциацията на родителите на деца с нарушено зрение и Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите. Намираме това решение за скандално и го заявяваме от името на стотици хора с увреждания, които са възмутени от пълното пренебрежение на кабинета към представени факти и обстоятелства, които говорят за несъстоятелност на въпросните организации, необходимост от проверка и строг контрол спрямо критериите за национална представителност и преосмисляне на ролята, която им се отрежда. Политиките на държавата, лансирани от сега претендиращите за такава представителност организации, поставят хората с увреждания в унизително положение, поддържат тяхната сегрегация и зависимост. 

Недоумяваме основанията за взетото решение при положение, че на 23 април т.г. имахме среща лично с министър Тотю Младенов и той ни увери, че предстои проверка на тези организации по критериите за представителност. Именно министърът каза, че при него са идвали много хора с увреждания, които не се чувстват представлявани от тези организации. При липсата на данни за осъществена такава проверка, как Кабинетът излиза със съобщение за медиите, в което се казва, че „Организациите са регистрирани в обществена полза и отговарят на общите и специфични критерии за признаване на представителство на национално равнище“? На същата среща министърът ни информира, че министерството на финансите прави проверка на изразходваните средства от национално представителните  НПО. Много бихме искали да знаем дали е приключила проверката и какви са резултатите от нея. При липсата на такава информация ще приемем, че отново се дават власт и субсидии на хора и организации, които са без доказан статут и правомерни действия.

Решението на Кабинета още веднъж възпроизвежда и утвърждава за поредни три години едни изкривени, неадекватни, морално остарели и непрозрачни структури, които консултират държавата в правенето на политики чрез Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ). В последните месеци НСИХУ бе публично дискредитиран. Нека още веднъж ви припомним фактите:

  1. Три неправителствени организации – Институт за модерна политика; Български център за нестопанско право, Български хелзинкски комитет – анализираха работата на НСИХУ, където мнозинство и водеща позиция имат национално представителните организации на и за хора с увреждания, и установиха, че тя е непрозрачна и неефективна, че подкрепя ценностно остарели и неадекватни политически решения, които водят до крайно ниско качество на живот на хората с увреждания. Докладът от анализа и препоръките към него бяха предоставени на министър Дянков, министър Младенов и на шефа на кабинета на министър-председателя, Румяна Бъчварова, през септември 2011 г. Реално отговор не последва и това ни кара да си мислим, че прозрачността на работата на Кабинета и ръководените от него консултативни съвети е повече въпрос на връзки с обществеността, отколкото на принципи.
  2. Даването на бюджетни пари на „национално представителни организации“ без да бъде контролирано тяхното изразходване, каквато е практиката на МС от години,  говори за безотговорно и безразсъдно харчене на публични пари във време на икономическа криза. Докладите от национално представените организации, срещу които се отпускат тези средства, са доказателство за пълна липса на политически и интеграционни идеи в полза на хората с увреждания; за сметка на това ясно се вижда как основните средства отиват за пътувания в чужбина и за издръжка на офиси. Точно тези факти изнесохме на 4 май на пресконференция и протест пред Парламента, които бяха широко отразени в българските медии. Какво излиза сега – че няколко дни по-късно вие доказвате, че не ви е грижа как се чувстват хората с увреждания в България, стига няколко удобни за вас неправителствени организации да имитират правене на социална политика?

Поздрави, но без уважение, докато не го спечелите