На 21-ви май тази година инициативна група от активни хора с различни увреждания и техни организации  от  цялата  страна,  обединени  около  настояването за  РАДИКАЛНА РЕФОРМА  И ИЗРАБОТВАНЕ  НА  НОВИ  МЕХАНИЗМИ  ЗА  ПОДКРЕПА  НА  ХОРАТА  С  УВРЕЖДАНИЯТА, изпрати до социалния министър Калфин писмо, с което го прикани в качеството му на Председател на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ), да свика извънредно заседание на съвета, на което групата да представи предложенията си за реформата в сферата на уврежданията. Писмото бе продиктувано от факта, че те не се чувстват представени от организациите в НСИХУ, а и в течащия в момента дебат около пенсионната реформа и реформата в ТЕЛК.

След като не получиха отговор в законовия срок от 14 дни, активните хора с увреждания пускат ОТВОРЕНО ПИСМО, защото за тях промените в политиките в сферата на уврежданията, по които се работи в момента, са от изключително значение и е много важно как ще бъдат направени, защото пряко засягат живота им и неговото качество, и твърдо настояват да бъдат чути. Затова, след като министърът отказа да ги чуе, решиха да извисят глас още по-високо и да въвлекат и цялото гражданско общество и медиите в неосъществени взаимоотношения с министър Калфин.

Представяме ви отвореното писмо до министър Калфин и до медиите тук.