На 5-ти ноември миналата година няколко организации на активни хора с увреждания от различни краища на страната призоваха депутатите от 41-то Народно събрание да приемат Закон за лична помощ, изработен от самите тях. Така завършихме нашия си Поход на свободата – българско издание на една широка европейска инициатива.

Преди половин година председателят на Парламента – Цецка Цачева – се срещна с неколцина от нас, участници в Похода, прие връчения й от нас проект на Закон за лична помощ, разменихме си любезности и обеща, че ще „направи необходимото за задвижване на въпроса”.

Точно шест месеца по-късно – пак на 5-ти, но този път май – в Европейския ден за протест на хората с увреждания активистите за човешки права отново призоваваме депутатите на България да приемат Закон за личната помощ. Протестът ни е конструктивен – нали такъв го искат политиците – с конкретни предложения и готовност за дебат.
На поканата ни за среща в сградата на Народното събрание се отзоваха три парламентарни групи – ПП Герб, Синята коалиция и ПП Атака. Разговорите с тях бяха конструктивни, за наша изненада дори обнадеждаващи. От Герб предложиха свикването на кръгла маса и широк обществен дебат с представители на заинтересованите страни – Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за хора с увреждания и други. Другите две политически сили бяха по-ентусиазирани относно смисъла и потенциала на проектозакона и заявиха принципната си позиция за подкрепа.

Проектът за закон е изработен. Писахме го дълго и внимателно ние, хората, които имат нужда от него. Остава само онези, които вземат решенията от наше име, да се произнесат. За целта трябва да започне политически, а не популистки, дебат. Трябва някоя парламентарна партия да го припознае и предложи за обсъждане в Парламента.
Това е единственото ни искане в Европейския ден за протест на хората с увреждания. Това ще е и нашето послание към всички депутати – ПРОЕКТОЗАКОНЪТ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ ДА БЪДЕ ВНЕСЕН ПО НАДЛЕЖНИЯ РЕД ЗА ОБСЪЖДАНЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛИ.

Предлагаме ви видео от посещението в Народното събрание.