В своите доклади ние настояваме, че НСИХУ не е никакъв консултативен орган, не провежда публични политики, не спазва изискванията за добро управление. Обратно – ние твърдим, че НСИХУ е изгоден брак по сметка между държавата и бюрократичните централи на някои национално представителни организации. При този брак срещу безконтролното отпускане на държавна субсидия държавата си купува легитимност, за да прикрие импотентната социална политика, която е в ущърб на общия интерес и възпрепятства социалната интеграция на хора с увреждания.

Ние твърдим тези неща не на базата на интуиции, на базата на „здрав разум”, а защото сме провели задълбочени и детайлни изследвания. Нашите изводи са изведени на базата на проследим анализ на публично достъпни емпирични свидетелства. Ако някой иска да постави под съмнение нашите изводи, трябва да обори емпиричните свидетелства или коректността на анализа. Това обаче не се случва. Нашите опоненти се позовават на здравия разум. Те настояват, че здравият разум им подсказва, че НСИХУ работи добре, че трябва държавата да отпуска по този начин субсидии на фаворизирани граждански организации, че трябва да се пращат SMS-и за някаква си „гражданска” кауза. Те настояват, че според здравия разум не може да се каже на черното бяло.

Затова вижте фиг. 1 – според здравия разум какъв цвят е квадратче А и какъв цвят е квадратче В?

снимка: графика

Фиг. 1

Добре, а сега се опитайте да съобщите на здравия разум, че квадратче А и квадратче В са абсолютно един и същи цвят. Здравият разум не вярва, нали? Здравият разум не може да каже на черното бяло. Тогава покажете на здравия разум фиг. 2. Аха!

снимка: графика2

 Фиг. 2

Така че много моля, ако някой има някакви възражения, свързани с нашите изводи за НСИХУ и нашите препоръки, нека бъде така добър да си направи труда да се запознае с емпиричните свидетелства и да проследи логиката на техния анализ, а не да се позовава на (не)здрав разум.

А дотогава ние ще продължаваме да твърдим, че НСИХУ не е друго, а изгоден брак по сметка, който ощетява общия интерес и възпрепятства интеграцията на хората с увреждания.