Здравейте приятели! МОЛ-овете в София са едни от малкото изцяло достъпни места в столицата, за което им благодарим.

Сега искаме да ви уведомим за една услуга на Mall of Sofia, а именно – предлага на своите клиенти със затруднено придвижване, инвалидни колички за временно ползване. Можете да ги намерите на паркинг ниво „-1“ до местата за паркиране за хора с увреждания. Количките се ползват неограничено време (нямате право да изкарвате количката извън рамките на обекта) и не се изисква заплащане, нужно е единствено да имате асистент, приятел или роднина, който да ви помогне за предвижването. Самите технически помощни средства са предоставени от фирма Адапт .

Услугата може да резервирате и на телефон – 0878 31 69 25 или 0888 63 3043.