Зам.-кмет по социалните дейности на Столична община Албена Атанасова, прие бастуна с ангажимента да се създадат две наредби за асистент за независим живот до месец септември – за деца и за възрастни – и да се преосмисли тежестта на точковата система.

Представителите на Център за независим живот, Ваня Пандиева, Валерия Петрова и Ива Дойчинова, се срещнаха днес (24 април 2012 г.) със зам.-кмета на Столична община по социалните въпроси Албена Атанасова, Минка Владимирова и Анета Георгиева. Темата бяха промените в наредбата Асистент за независим живот, които доведоха до масови оплаквания от потребители и сигнали към Комисията за защита от дискриминация. Символът на кампанията „Системата куца” – бастун – бе връчен на г-жа Атанасова със следната грамота:

Пожелаваме Ви да направите така, че да си вземем бастуна обратно!

София,

Ваня Пандиева започна разговора с това, че основен недостатък на наредбата е подценяването на физическия дефицит за сметка на социалната активност. „Няма как да се случи социално включване без да бъдат подкрепени хората в чисто физическата им независимост”, каза тя.

Валерия Петрова разказа своята история, добила популярност чрез репортажите на БНТ. Наредбата в този си вид не дава точки за семейните и родителски отговорности на хората с увреждания. По този начин Валерия остана „под линия” при сегашното класиране, загуби асистента си и с това възможността да се грижи за своето момиченце, което е ученичка в първи клас. „Как да се грижа за детето си”, каза тя, “при положенеие, че нито мога да го заведа на училище, нито да отида на родителска среща… Дори в къщи не мога да простра прането. И двамата със съпруга ми имаме увреждане и не можем да се грижим пълноценно за детето си, ако ни лишавате от асистент”. Това ни изправя пред парадокса „социално включен ли си”, ако те изключват като родител? Ваня разказа за практиките в западна Европа в това отношение и подчерта, че там придават изключително значение на семейните връзки именно при хората с увреждания. Те много по-рядко се решават да създадат семейство и да имат деца и точно затова са подкрепяни безапелационно като родители.

По този повод Албена Атанасова каза, че стратегията на държавата и на тази наредба е да създаде предпоставки за по-голяма трудова заетост, за ограничване на безработицата и бедността сред хората с увреждания. А за подкрепата в къщи има други услуги – социален асистент, домашен помощник и разширяване на услугата „домашен патронаж”. Факт е обаче, както споменаха и представителите на общината, че всички тези услуги функционират разпокъсано, „на парче”, и трудно могат да гарантират пълноценен и независим живот на хората с увреждания.

Минка Владимирова изнесе факти за профила на бенефициентите по програмата. Тя спомена, че около 50% от тях действително работят, другата част не. Г-жа Владимирова пое ангажимент до месец да се изнесе информация в сайта на общината за това какви хора се възползват в момента от услугата като социален и професионален статус.

Представителите на общината неколкократно се оправдаха с лимита на парите и обясняваха сегашните проблемеи основно с това. Според тях, ако държавата отпуска повече пари за личен асистент няма да има недоволни и изключени от системата. Въпросът тогава е каква е тази програма за „социално включване”, която се прави от „изключваща” наредба?

Ваня Пандиева отново объна внимание, че наредбата трябва да се преосмисли и да бъде максимално обективна в оценката си. Тя цитира европейските практики, където не общината или някаква комисия оценяват кой от какво има нужда, а човек си прави самооценка. „Всеки е индивидуалност и най-добре знае от какво има нужда и къде да постави акцентите. Нали това е собственият ни живот!”, подчерта тя.

Бастун.

Представителите на ЦНЖ още веднъж аргументираха необходимостта от две отделни наредби  за деца и възрастни, искане, което бе поставено още при обсъждането на сегашната наредба, но не бе взето предвид от Общината. Албена Атанасова се ангажира до месец септември да има две отделни наредби за двете възрастови групи – до и над 18 г., които имат твърде различни потребности, за да бъдат класирани заедно. Анета Георгиева прие идеята за „точкуване” на родителството и предложи да се направят промени в картата за часовете, където да се компенсират дефицитите за гледане на дете.

В заключение представителите на общината предложиха на ЦНЖ да оформи в писмен вид своите предложения за промени в наребата и да ги подаде преди месец юни, за да могат да преминат на обсъждане в Обществения съвет и комисиите на кмеството.

На финала на срещата Валерия Петрова връчи бастун и грамота (виж по-горе) на Албена Атанасова в качеството й на зам.-кмет по социалните въпроси, която носи пряка отговорност за проблемите във функционирането на наредбата Асистент за независим живот. Ваня Пандиева допълни, че бастунът е помощно техническо средство и подпомага вървенето в правилната посока.