Той би трябвало да е с гражданско участие – става въпрос за нужда от дълбоки промени в сферата на уврежданията, за оживяване на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, за живота на около половин милион българи и техните семейства, които жадуват за европейско битие въпреки уврежданията си…

Вместо това се чете какафония от думи, комбинирани в осем „цели“ без нито една цифра за резултати и пари… Така се случва само „МЕЖДУ (ПРО)ЗРАЧНОСТТА И (ПРИ)ЗРАЧНОСТТА В ПОЛИТИКИТЕ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“, които се правят с гражданското участие на национално представените организации на и за хора с увреждания.

Така се случва, когато понятията „гражданско общество“ и „участие в политическия процес“ се спрягат и разтягат като дъвка за печелене време, като тема за отвличане на вниманието, като доказателство за „европейския“ ни ход и произход. Всички ги искат, но не харесват начина, по който се случват. Одобряваните от властта и допуснати до политическата софра, разглеждана като кръглата маса с публични благини за разпределение, виждат нужда от малко довършителни работи по къщата, наречена политика. Останалите недоволстват от липсата на системност в политическия процес – това ново и все още чуждо за българската политическа действителност нещо, което изисква визионерство, лидерство, воля, прозрачност, консултации с различни групи хора, балансиране на интереси… и най-вече – резултатност под формата на политически решения.

Горните съждения не са измислени от мен, чухме ги  в разговори с хора, участвали в нарочно събитие под надслов „МЕЖДУ (ПРО)ЗРАЧНОСТТА И (ПРИ)ЗРАЧНОСТТА В ПОЛИТИКИТЕ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“, проведено преди време, но станало отново актуално покрай приетия план за действие… Без претенции за представителност, но и със съзнанието, че в залата бяха предимно активисти, искаме да предложим на вашето внимание резултатите от сондажа за ефективността на обществените консултативни съвети у нас и ролята им в правенето на политики. За вашата информираност се погрижиха Антоанета Петрова, Гергана Крамарска, Мария Димитрова, както и с безценната подкрепа на Юли и под моето (на Капка) взискателно око.

Aнализът е ТУК