В анализ на Института за пазарна икономика, публикуван във в-к 24 ч. от 14 юли, експертът Петър Ганев казва следното за дейността на МТСП за осигуряване на трудова заетост:

“По отношение на хората с увреждания се забелязват най-сериозни проблеми – липсват каквито и да било данни за самите хора с увреждания, няма обосновка на политиките и програмите, не е ясно и къде точно отиват парите. Не е трудно човек да се досети, че там, където има най-много мъгла, е и най-голямата неефективност.”