ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,

На основание на протокол от проведено събрание на Управителния съвет на сдружение “Център за независим живот” от 25.10.2021 г., в качеството ви на членове на сдружение “Център за независим живот”

ВИ КАНИМ

от 16:00 часа на 25.11.2021 г. (четвъртък) в платформата ZOOM (линк ще ви бъде изпратен една седмица преди датата), където ще се проведе извънредно общо събрание на сдружението при следния дневен ред:

  1. Приемане на нови членове.
  2. Избор на нов Управителен съвет.
  3. Промяна в устава на сдружението.
  4. Програма за развитието на сдружението.
  5. Разни.

Разчитаме на вашето участие онлайн.