Човек би очаквал Безкостни да означава някой, който няма и грам смелост или човек без състрадание, с ледено сърце. И все пак в случая с неизвестния Ивар Безкостни, син на прочутия Рагнар Лодброк, определението Безкостен носи буквалното си значение – който няма здрави кости, но не и сила.

Кой е Ивар?

Вероятно е син на Рагнар, запомнен най-добре заради ужасяващата му смърт в яма, пълна с отровни змии. Съществуването на Ивар е толкова оспорвано, колкото и баща му. И двамата мъже имат имена, които са много често срещани в северните страни през девети и десети век, и има записи в повечето от исландските саги, които описват едно и също име. В случая с Ивар има по-голяма сигурност, че е съществувал, макар че постиженията му се оспорват.

Представянето на Ивар Безкостни в серияла на History Channel Викингите

Съществуващите описания на воина ни дават основание да си мислим за тежко генетично заболяване, наречено остеогенезис имперфекта, което говори, че телосложението му далеч се е различавало от това на обикновения човек. Вместо да укрепва с течение на времето, то постепенно отслабвало. Докато такава диагноза не е била много позната през девети век, “странното състояние” на Ивар е било достатъчно необичайно, за могат хората от онова време да говорят за проклятие, заслужено от похотливия му баща, който насилил майката на Ивар.

Великата свещена армия

Исторически Ивар, въпреки прякора, е високо ценен за ролята му на лидер на Великата свещена армия през 865 г., обсъден подробно в англосаксонската хроника от същата година. На тази армия, наречена “езическа”, защото девети век все още предшества християнството в някои северни кралства – се приписва широкомащабната инвазия на англосаксоните в днешна Англия. Това сливане на датски, шведски и норвежки воини (въпреки че тези страни не били определени в деветия век по същия начин, по който са и днес) унищожава англосаксонските им врагове в краткотрайна тридневна битка.

Според източници, Великата свещена армия е била оглавена от трите сина на Рагнар Лодброк, Халфдан Рагнарсон, Ивар Безкостни и Уба.

Ако произходът на Ивар Безкостни все още е много оспорван и легендарен, има и други теории за това коя е възможната историческа фигура. Едно от преобладаващите предположения е, че той е Имар, викингски вожд от XI век в Дъблин от норвежки произход. Имар е записан в ирландските летописи, всеобхватен термин за различните исторически документи, написани в региони, които съответстват на съвременна Ирландия. Тъй като животът на Имар и борбата му срещу краля на Ълстър съвпадат хронологично с този на Ивар Безкостни, често се спори дали тези две лица са едно и също и това единствено защото по онова време летописите не са се водели по един и същ начин. По-нататък Ивар вече не се споменават в историческите записи след 870 г., дори и като починал. Ако Ивар и Имар са едно и също лице с променливи имена, Ивар Рагнар Лодброк би имал роля в различни битки и селища, повече или по-малко както митологично, така и исторически.

Несъвършен, какъвто Ивар може да е бил според стандартите на викингите, състоянието му привидно не е имала никакво влияние върху представянето му като воин и лидер. Той преминава през изпитанието на времето, а легените а него се записват със същия силен език, какъвто може да се очаква от човек от неговия ранг. Независимо дали Ивар и Имар са един и същи воин, действията, приписвани на Ивар, директно го рисуват като издръжлив, решителен и смел викингски воин, за когото се разказват легенди и днес.

Превод от английски – Нина Жишева